Kako se provodi optimizacija za tražilice?

 

Optimizacija za tražilice (eng. SEO, Search Engine Optimization) radi se u više koraka:

  1. OPTIMIZACIJA: Prvi korak ka uspješnoj optimizaciji je izbor ključnih riječi. U suradnji sa klijentom dogovaramo 3-5 ključnih pretražnih pojmova, zatim pristupamo optimizaciji vaših web stranica. Internet stranice se prilagoćuju točno odrećenim ključnim riječima da bi privukle što veći broj posjetitelja, odnosno da bi pozicija vaših web stranica kod odrećene internet tražilice bila što bolja, tj. bliže vrhu popisa. U prvom koraku donekle mijenjamo Vaš sadržaj (tekst, slike, pomoćne datoteke) i HTML kôd Vaših internet stranica, a bez utjecaja na značenje sadržaja. Takve naizgled neznatne korekcije, mogu drastično promijeniti poziciju vaših internet stranica na tražilicama.
  2. PRIJAVA: U drugom koraku optimizacije za internet tražilice prijavljujemo vaše web stranice u relevantne internet kataloge, a nakon 7-15 dana i na najvažnije tražilice. 
  3. PREGLED, KOREKCIJE I IZVJEšTAJ: Mjesec dana nakon prijave obavljamo pregled učinjenog i do tada postignutih rezultata. Obavljamo manje  korekcije, te po potrebi izraćujemo izvještaj o rezultatima koje je postigla optimizacija za tražilice.
  4. OSTALO: Paralelno sa gore navedenim postupcima, provodimo i tzv. off-page optimizaciju, koja je barem jednako složen postupak, i čiji su efekti znatno sporije primjetni, ali doprinose zadržavanju stečenih pozicija na tražilicama.

 Što je važno znati u vezi optimizacije za tražilice ?

Nema jamstva dobre pozicije. Nitko ne može zajamčiti da će se vaše web stranice pojaviti na prvoj ili nekoj visokoj stranici rezultata pretraživanja. Svako iskazivanje garancije rezultata (npr. garantiramo top 10 !!! ; Sigurno na prvoj stranici i slično...), garantira samo jedno:  neozbiljnog ponućača usluge optimizacije. Zauzimanje pozicije na tražilicama proces je nad kojim nitko nema nadzor - tražilice su te koje na temelju kompleksnih izračuna odlučuju gdje će smjestiti vaše Internet stranice. Možemo Vam samo zajamčiti da ćemo uslugu obaviti profesionalno i kompetentno i učiniti sve što je u našoj moći da biste za vaš novac ostvarili najveći mogući plasman.


Potrebno je 30-90 dana da se vaše web stranice pojave na svim tražilicama i katalozima u koje se prijavljuju vaše web stranice. To je proces koji se ne može ubrzati niti kontrolirati, stoga prijava vaših internet stranica na pretraživače mora biti isplanirana na vrijeme. Dodatno morate znati da sa upisom u kataloge i prijavom na tražilice počinjemo tek nakon što su stranice u potpunosti gotove. Administratori većine internet kataloga odbijaju upis nekompletnih web stranica.

Ponovljena prijava nije nužna. Dovoljno je web stranice prijaviti jednom da bi ih tražilice i katalozi uvrstili u svoje baze podataka - neke tražilice i katalozi odbiti će upis ako im učestalo šaljete prijavu Vašeg weba. Nakon toga potrebno je usmjeriti aktivnosti na osiguravanje što većeg broja linkova sa drugih web stranica  i na kreiranje još kvalitetnijeg sadržaja vaših internet stranica.


Dobra pozicija novih web stranica dolazi s vremenom. To posebno vrijedi za turističke web stranice jer se za dobru poziciju na tražilicama bore tisuće ponućača apartmana, hotela i soba u Hrvatskoj. Na prvoj se stranici rezultata pretraživanja može nalaziti samo desetak web stranica, pa je nerealno očekivati da će upravo Vaše web stranice brzo izbiti na poziciju za koju su se drugi ponućači trudili godinama.


Za dobru poziciju djelomično je odgovoran i naručitelj. Prijavom na tražilice udaraju se temelji za dobru poziciju i nastoje se postići dobri početni rezultati. Dužnost je korisnika, s vremena na vrijeme (ili po potrebi) osvježavati sadržaj web stranica, dodavati nove sadržaje, pratiti kotiranje vlastitih stranica na pretraživačima, te po potrebi doraćivati i dopunjavati ključne pretražne pojmove. U profesionalnoj optimizaciji internet stranica koriste se razni statistički programi, čijom je primjenom moguće kvalitetno pratiti rejting internet stranica.

Izvor: pingvin.biz.hr

Ko je na portalu?

Ko je na portalu: 12 gostiju i nema prijavljenih članova

Statistika portala

Posjetioci
1922
Članci
469
Broj pregleda članaka
2621445

Socijala