Predavanja sa prve Joomla! BiH konferencije

Prošle godine u augustu mjesecu uspješno je završena prva Joomla! BiH konferencija. Predavanja sa konferencije mošete preuzeti u nastavku teksta.

 

PREDAVAČI I TEME

Joomla BiH konferencija - Raspored predavanja

Admir Agic - Joomla BiH zajednica

Admir Agic - Projekti Joomla BiH zajednice

Brian Teeman - Building your online community

Brian Teeman - History of Joomla CMS

Danijel Krizanović - Backup i vraćanje Joomla CMS-a

Danijel Krizanović - Instalacija i konfiguracija Joomla CMS-a

Danijel Krizanović - Instalacija i konfiguracija Joomla CMS-a

Dario Kreštalica - Korištenje Joomla CMS-a u komercijalne svrhe

Dragan Panjkov - WebMatrix For Joomla! CMS

Emir Sakić - Razvoj Joomla dodataka

Jean Marie Simonet - Internacionalizacija Joomla! CMS-a verzija 1.7

Namik Brka - Osnove Joomla CMS-a

Samir Lemeš - Sigurnost Joomla CMS-a

Sva predavanja zajedno