Kako postaviti modul unutar članka

Joomla pomocPošto se većina vas, kao i ja sam, susreće sa problemom modula u Joomla template-u,
došao sam na ideju da uključim modul tamo gdje bi trebao biti tekst ili neka vijest.

 

No, pošto standarna Joomla ima samo jedan plugin koji stavlja cijelu poziciju u sadržaj, to nije bilo izvodivo.

 

 

 

To jest, moro sam izmisliti modul koji se ne prikazuje na template-u i onda ga pozvat sa { loadposition } u textu.
To radi ali samo sa jednim modulom, ali šta je ostalim modulima koji nisu na toj poziciji?

Zbog toga sam morao naći neko elegantnije rješenje, a to je u ovom slučaju Modules Anywhere plugin.

Sa ovim dodatkom moguće je da cijeli modul ili poziciju modula uključite u bilo koji
dio sajta uključujući i ostale komponente ili čak u druge module.

E sad zašto je ovaj plugin BOLJI:

* RADI, na svakoj poziciji.
* Ne dodaje se pozicija modula nego JEDAN modul.
* Može se kontrolisati HTML stil prikazivanja modula.
* Može se ograničiti na jednu grupu korisnika.
* Automatski se učitava u Editor !
* Dodataj je besplatan, a vrlo koristan.

Plugin se može skinuti ovdje: