Joomla 1.5.17 [Wojmamni ama woobusani]

 

Ekipa projekta Joomla BA vas obavještava o postavljanju na raspolaganje verzije Joomla 1.5.17 [Wojmamni amawoobusani]*. Ovo je obavijest prioritetnog ažuriranja koji ispravlja dva problema verzije 1.5.16.

Iako nema nijednog problema sigurnosti u verziji 1.5.16, ovo ažuriranje (update) se smatra kao prijoritetno jer ispravlja greške koje su u vezi sa sigurnosti i zato što je moguće obaviti direktno ažuriranje verzije 1.5.15 prema 1.5.17.  

Razvojna ekipa ima cilj da vam daje redovito i što brže na raspolaganje ažuriranu verzija za cijelu Joomla zajednicu.

DOWNLOAD : Joomla 1.5.17 (kompletan paket na bosanskom, engleskom i francuskom)
DOWNLOAD : Stabilni bosanski Patch paketi za ažuriranje (BiH)

Preuzeto sa www.joomlabosnaihercegovina.com