Akeeba backup

 

Akeeba backup komponenta je nasljednik JoomlaPack komponente za kreiranje sigurnosnih arhiva Joomla portala. Akeeba je potpuno besplatna i open source komponenta. Osnovni zadatak ljudi koji su je kreirali je bio da naprave komponentu koja će omogućiti brzo i jednostavano arhiviranje portala, te njegovo sigurno vraćanje u slučaju bilo kojeg oblika nesreće.

Ova komponenta je Editor's Picks na Extensions.joomla.org. O Akeeba backup komponenti saznajte više u nastavku teksta ...

Arhiva kreirana u Akeeba backup-u sadrži sve dokumente sa arhiviranog Joomla portala (sistemske dokumente, sve instalirane dodatke i njihove konfiguracije, slike i sve snimljene dokumente), kao i MySQL bazu podataka u kojoj su sadržani ostali podaci joomla portala. Svi dokumenti su arhivirani u jedan kompresovani dokument. Kompresovani dokument može biti ZIP ili JPA formatu. JPA format je specijalno razvijen za potreba Akeeba backup-a i oni preporučuju izradu arhiva u ovome formatu.

Ova komponenta koristi AJAX tehnologiju koja ima mogućnost izbjegavanja serverskog zastoja (server timeout) pa je čini odličnom za arhiviranje čak i portala sa velikom količinom podataka (Jooma.BA tim je testirao ovu komponentu za arhivu portala sa preko 2 GB podataka i arhiviranje je uspješno završeno).

Akeeba backup komponeta i njeni tvorci su dobitnici J Oskar nagrade za najbolju Admin Only komponetu u 2010. godini. Ova komponeta je optimizirana i za rad sa novom Joomla 1.6 verzijom.

Odličnu i jasnu podršku i objašnjenja možete dobiti i na njihovom forumu za podršku korisnicima. Više o Akeeba backup komponenti saznajte na: http://www.akeebabackup.com/akeeba-backup-for-joomla/why-use-akeeba-backup.html

Peuzeto sa: http://extensions.joomla.org/extensions/access-a-security/site-security/backup/1606